Tranh kính điêu khắc (16)

    Tranh Kính Điêu Khắc 3D là loại tranh kính được tạo ra bằng quá trình ăn mòn trên kính bằng các phương pháp thủ công như phun cát, mài, ăn mòn axit. Nghệnhân làm tranh kính  điêu khắc tạo ra các khối, mảng, hình thù, họa tiết trên bức tranh sau đấy phun màu thủ công tạo ra các bức tranh kính với bề mặt lồi lõm ở mặt sau.

    Block "chat-vang-block" not found